Prijelaz godine – što je potrebno učiniti

PODSJETNIK ZA PRIJELAZ GODINE


Poštovane kolege , na kraju smo jedne stare, a na početku druge, NOVE, želimo Vam od srca,  uspješnije godine. Nakon što otkuca ponoć , padnu čestitke, dobro se naspavajte i odmorite , a onda prvog radnog dana u 2020. godini morate učiniti  SLIJEDEĆE:

  1. Potrebno je proknjižiti SVE izvatke računa pričuve iz 2019. godine
  2. Nakon što su izvatci proknjiženi potrebno je da svi korisnici izađu iz programa.
  3. Na disku u folderu UPRAVLJANJE ZGRADAMA napravite folder ARHIVA 2019.
  4. KOPIRAJTE cijeli folder PROGRAM u kojem se nalazi baza podataka u ARHIVA 2019. Ovo je potrebno učiniti jer se radi o godišnjem backupu !

 

FAZA 1 : ARHIVIRANJE IZVADAKA

Uđite u Program Upravljanje zgradama i odaberite meni Održavanje > Arhiviranje izvadaka

Popunite polja kako je prikazano na slici gore 

Kliknite tipku  Arhiviranje i svi izvatci iz 2019. biti će arhivirani.

 alertPROCEDURA ARHIVIRANJA MOŽE TRAJATI NEKOLIKO MINUTA, NE PREKIDAJTE PROGRAM NASILNO !!!

 NAPOMENA :Nakon što su izvatci arhivirani, ukoliko će vam biti potrebni, moći ćete ih pronaći na meniju Platni promet > Arhiva izvadaka> 2019

arhiva_izvadaka

FAZA 2 : PROMJENA GODINE

Uđite u  Program ( morate se prijaviti kao administrator ) 

konfig1

zatim u Katalog> Konfiguracija aplikacije 

 

i u polje Godina upišite 2020

 

Pritisnite tipku OK . IZAĐITE IZ PROGRAMA !  

Ponovo uđite u Program i u zaglavlju ekrana provjerite da li se promijenio

broj godine u  nazivu kao što je prikazano na slici dole !

Zdravi i veseli bili