Prijelaz godine – što je potrebno učiniti

Poštovane kolege ,

na kraju smo jedne stare, na žalost DRUGE KORONSKE godine !

U protekloj godini borili smo se osim sa svakodnevnim uobičajenim problemima svakog upravitelja , sa neizvjesnim ishodom donošenja Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, sa početkom inflacije koja za nas upravitelje predstavlja veliki problem ukoliko eskalira.

Da ne bi baš sve bilo tako crno pobrinula se ekipa iz ASSIST-IT -a koja intenzivno radi i završava novi projekat – Suvlasničke stranice.

Radujemo se što Vam naš Sustav Upravljanje zgradama olakšava svakodnevne poslove, a što saznajemo iz kontakata sa Vama.

Vesele nas reakcije onih kolega koji koriste aplikaciju mUpravitelj u svakodnevnom radu na terenu, a zapisnici rađeni prilikom očevida su postali NEZAMISLIVI bez izrade na smartphoneu !

No vratimo se temi ovog POSTA – KAKO NAPRAVITI PRIJELAZ GODINE !

Nakon što otkuca ponoć , padnu čestitke, dobro se naspavajte i odmorite , a onda prvog radnog dana u 2022. godini morate učiniti  SLIJEDEĆE:

  1. Potrebno je proknjižiti SVE izvatke računa pričuve iz 2021. godine
  2. Na meniju Održavanje>Arhiviranje izvadaka popunite ekran kako je prikazano

Zavisno od količine podataka ( koja ovisi o broju računa pričuve ) procedura arhiviranja izvadaka može potrajati, budite strpljivi !

NAPOMENA :Nakon što su izvatci arhivirani, ukoliko će vam biti potrebni, moći ćete ih pronaći na meniju Platni promet > Arhiva izvadaka> odaberite 2021 godinu

Nakon arhiviranja izvadaka, morate na meniju Katalog>Konfiguracija sustava  promijeniti godinu na 2022

 

  1. Potrebno je proknjižiti SVE izvatke računa pričuve iz 2021. godine
  2. Nakon što su izvatci proknjiženi potrebno je da svi korisnici izađu iz programa.
  3. Na disku u folderu UPRAVLJANJE ZGRADAMA napravite folder ARHIVA 2020.
  4. KOPIRAJTE cijeli folder PROGRAM u kojem se nalazi baza podataka u ARHIVA 2021. Ovo je potrebno učiniti jer se radi o godišnjem backupu !

 

FAZA 1 : ARHIVIRANJE IZVADAKA

Uđite u Program Upravljanje zgradama i odaberite meni Održavanje > Arhiviranje izvadaka

Popunite polja kako je prikazano na slici gore 

Kliknite tipku  Arhiviranje i svi izvatci iz 2020. biti će arhivirani.

 alertPROCEDURA ARHIVIRANJA MOŽE TRAJATI NEKOLIKO MINUTA, NE PREKIDAJTE PROGRAM NASILNO !!!

 NAPOMENA :Nakon što su izvatci arhivirani, ukoliko će vam biti potrebni, moći ćete ih pronaći na meniju Platni promet > Arhiva izvadaka> 2020

arhiva_izvadaka

FAZA 2 : PROMJENA GODINE

Uđite u  Program ( morate se prijaviti kao administrator ) 

konfig1

zatim u Katalog> Konfiguracija aplikacije 

i u polje Godina upišite 2022

Pritisnite tipku OK . IZAĐITE IZ PROGRAMA !  

Ponovo uđite u Program i u zaglavlju ekrana provjerite da li se promijenio

broj godine u  nazivu kao što je prikazano na slici dole !

Zdravi i veseli bili !!!!