KALKULATOR OBRAČUNA PRIČUVE KN>€

  • U kalkulator prvo upišite iznos pričuve Vaše zgrade u KUNAMA po m2

  • Nakon toga upišite površinu Vašeg STANA u m2

Pravila zaokruživanja za decimalne brojeve

Kada zaokružujete brojeve koji uključuju decimale,primjenjuju se dva pravila:

Pravilo 1

Odredite koja je decimala ( u slučaju konverzije kn>€ druga decimala ) broj zaokruživanja i pogledajte na njegovu desnu stranu. Ako je ta cifra 4, 3, 2 ili 1, jednostavno otpustite sve cifre sa desne strane.

Pravilo 2

Utvrdite koja je vaša zaokružena cifra i pogledajte je sa desne strane. Ako je ta cifra 5, 6, 7, 8 ili 9, dodajte jednu za broj zaokruživanja i spustite sve cifre sa desne strane.

VAŽNO UPOZORENJE!

  • Zbog zaokruživanja jediničnog iznosa pričuve po m2 zgrade može doći do razlika u iznosima pričuve za Vaš prostor prije i nakon provedene konverzije.

  • U nekim slučajevima pričuva nakon konverzije je manja za nekoliko centi a u nekim pričuva je veća za nekoliko centi.

  • Činjenica je da ako je pričuva veća za nekoliko centi ta razlika sjeda na račun pričuve Vaše zgrade, a ne na račun Vašeg upravitelja, a pričuva je zajednička imovina svih suvlasnika zgrade pa tako i Vaša imovina !