Verzija 23.7

Ponovo pažljivo pročitajte o mogućnostima automatskog unosa pojedinačnih faktura osiguranja ( omogućeno od verzije 26.6 ) ukoliko zgrade imate osigurane kod Allianza, film o toj mogućnosti pogledajte na Youtube ….

 

 

 

Novo:winx

1) Prijelaz na Clarion 10

čime je aplikacija postala u cijelosti kompatibilna sa Windows X

2) Eksport podataka

– omogućen eksport svih kartica zgrade. Dovoljno je šifru zgrade ostaviti praznom

3) Prava na rad – autorizacije – djelatnici

– Pravo “Izlazne fakture” razbijeno na vrste faktura – Naknade, Upravitelj, Održavanje

4) Ispis uplatnice za 1 prostor u PDF ili direktno slanje

– budući se često događa da obveznik nazove jer je zagubio uplatnicu i moli da mu se ponovi slanje, prilikom odabira štampanja uplatnice za 1 prostor omogućen je prikaz prije štampanja na ekranu i to na način da se u pozadini odštampa HUB1-1 obrazac. Na taj način ukoliko korisnik ima upisanu e-mail adresu moguće je klikom na ikonu E-mail odmah uplatnicu i poslati obvezniku ili ju samo spremiti u PDF pa poslati e-poštom iz drugog client-a,

uplatnice mailom– Isto je omogućeno i za štampanje Opće uplatnice, s time da možete formirati i uplatnicu za ukupan dug suvlasnika te mu karticu sa iskazanim dugom poslati zajedno sa uplatnicom u pdf formatu. OVAKVA POŠTARINA NIJE SKUPA !!! 🙂

uplatnicamailom

5) Platni promet

– automatizirano plaćanje opomena pred tužbu ukoliko iznos glavnog duga odgovara uplaćenom i nema troškova opominjanja. Iznos će se rasknjižiti na karticu prostora prema dugovanjima evidentiranim na Opomeni i u skupnom iznosu na karticu zgrade.

Automatsko knjiženje
– dodana je kontrola na postojanja prostora u pratećoj listi prilikom simulacije knjiženja fakture održavanja. U slučaju da je lista prazna stavka će se naći na “crvenoj listi” uz mogućnost Dozvoli knjiženje. Ako dozvolite knjiženje faktura će se proknjižiti samo na karticu zgrade (budući nema podloge za rasknjižavanje po prostorima)
– omogućen prekid knjiženja

6) Parametrizacija knjiženja

– kako bi se proširilo područje korištenja ove funkcionalnosti, osim odabira transakcije knjiženja omogućen je i odabir vrste odnosno posebne vrste rada.
– omogućeno je kopiranje postojeće parametrizacije u novu

7) Promjena šifre zgrade

– zbog povremenih problema, onemogućena je promjena šifre zgrade direktno na ekranu zgrade i napravljena procedura za tu namjenu. Nalazi se na meniju Objekti -> Promjena šifre zgrade. Za pokretanje je potrebno dodijeliti
autorizaciju: Djelatnici -> Autorizacije -> Ekstra