Verzija 24.6

1) E-Pošta

1) E-Pošta
– kako sve više internet providera prelazi na zaštićenu komunikaciju prilikom slanja e-pošte, u ovoj verziji omogućili smo korištenje SSL zaštite. Servis se u tom slučaju može nalaziti i na nekom drugom portu 443, 465 ili 587), no to treba provjeriti sa svojim providerom budući je kod nekih omogućen i na portu 25 kojeg ste do sada koristili. Prilikom korištenja SSL-a, autentifikacija je obavezna pa ne zaboravite provjeriti korisničko ime i zaporku. U pojedinim slučajevima zahtjeva se i puno korisničko ime što znači da nije dovoljno samo napisati “korisnik” već korisnik@mailserver.xxx. (npr, umjesto zlatko.vlasic treba staviti zlatko.vlasic@zapadstan.hr).
Port 587 kod nekih providera umjesto SSL-a zahtjeva TLS, no njega za sada ne podržavamo.
Postavke se naravno unose u Konfiguraciji e-pošte / e-uplatnica, a kako bi vam olakšali namještanje, dodali smo tipku Test.

– u ovoj verzji ujedno smo omogućili i traženje potvrde primitka. Za pojedinačno slanje ovo odabirete na ekranu za slanje, dok se za e-uplatnice nalazi kao trajna opcija u Konfiguraciji e-pošte / e-uplatnica. Ovdje treba znati da ne podržavaju svi mail servisi ovu mogućnost pa takvu potvrdu nećete dobiti od svih primatelja.

 

2) Računi pričuve i upravitelja – slanje putem elektronske pošte

Od ove verzije omogućeno je slanje računa Upravitelja i Računa pričuve e-mailom

sa ciljem uštede na troškovima štampanja, kovertiranja i poštarine.

Preporuka pravnika je da od svakoga zatražite pismenu suglasnost – zahtjev za slanjem poput onoga koji smo Vam poslali za fakture za korištenje i održavanje programa Upravljanje zgradama
POSTUPAK :  u katalogu Poslovni parteri  označimo da partner želi primati račune e-poštom i obavezno je  naravno unijeti točan e-mail partnera koji je zatražio da mu se račun šalje putem elektronske pošte

– prije formiranja računa  u konfiguraciji e-uplatnica/računa definirajte prateći  tekst koji će biti ispisan na e-mailu uz koji će biti priložena (attachment) faktura ( u slučaju računa pričuve i prateća lista prostora )

– kada napravite novi izlazni račun standardnim postupcima , za partnera koji je označen da želi primiti račun putem e-maila , taj račun automatski dobija internu oznaku dostave putem e-pošte i ispisan je na popisu računa slovima PLAVE BOJE


– na pregledu računa možete pogledati Način dostave računa – možete odabrati da li želite pogledati račune koji se  štampanju ili šalju putem e-pošte


– postupak slanja formiranih računa je slijedeći:

  1. Odaberemo način dostave E-pošta
  2. Kliknemo na tipku E-pošta
  3. Odaberemo jednu fakturu ili odredimo raspon faktura od broja do broja i kliknemo tipku Priprema

Sustav će pripremiti za slanje sve odabrane fakture i prikazati ih na ekranu Slanje računa e-poštom

Ovdje možete pogledati svaku fakturu prije slanja klikom na tipku Otvori račun a kad ste sigurni da želite poslati fakture kliknite tipku Pošalji sve

Klikom na tipku Pošalji sve sustav će sve račune automatski poslati putem elektronske pošte

Kontrola poslanih računa vrši  se na način da otvorimo račun i kad kliknemo na ikonu e-pošte koja se nalazi  u lijevom gornjem kutu svake poslane fakture

prikaže se napomena sa datumom kad je račun poslan !

 

– postupak ŠTAMPANJA formiranih računa je slijedeći:

NAPOMENA : Ispis računa poslanih e-poštom – račune Upravitelja moramo ispisati za knjigovodstvo jer se radi o izlaznim računima upravitelja odaberemo E-pošta

 

3) UFE

– na zaglavlju UFA dodana su 3 podatka
1) Oznaka “Nepotpuno”
2) Razlog (60 znakova + 4 predefinirana razloga)
3) Referent

Preporuka je da drugom bojom ( npr naranđasto ) označite takvu fakturu da ih možete lakše razlikovati od ostalih faktura !

Fakture označene kao Nepotpune neće se naći na ekranu plaćanja putem internet bankinga, a u slučaju ručnog plaćanja ili knjiženja pojavit će se upozorenje.

Omogućeno je također i pretraživanje po toj oznaci i po referentu (list Pretraživanje).

 

4) Mjerna mjesta – struja

– na ekranu zgrada, list Tehnički podaci 2 uz podatak Struja, dodali smo tipku Mjerna mjesta. Klikom na nju otvara se ekran za upis mjernih mjesta i brojila koja se nalaze u zgradi.
Namjera je u sljedećoj verziju omogućiti automatizirani uvoz podataka za izradu UFA distributera HEPI. Kako bi to dočekali spremni, u periodu do sljedeće verzije možete popuniti navedene podatke po zgradama. Podsjećamo također da smo u zadnjoj verziji (uz postojeći Allianz) omogućili i uvoz faktura za Croatia osiguranje.

5) Validacija poslovnih partnera

– dodan mogućnost filtriranja podataka po dijelu naziva

 

6) Ostali troškovi i prihodi zgrada

 

– omogućeno kopiranje pojedine ili više stavaka

7) Promijenjen “Look and feel” aplikacije

..ma šta to značilo…..