Verzija 23.1

1) Zgrade

Kod onih zgrada kod kojih se mijenja banka zbog kredita ili slično, ili dolazi do promjene žiro računa zgrade, pojavili su se problemi  kod automatskog knjiženja gdje program ne prepoznaje zakašnjele uplate na stari račun, te kod rekapitulacije ulaznih računa budući su prijašnja plaćanja izvršena sa nekog drugog tj, starog računa.

Kako bi omogućili normalan rad u prijelaznom periodu te konsolidirali UFE po različitim računima zgrade, uz svaku zgrada dodana je baza Starih žiro računa. Prilikom promjene računa u tu listu potrebno je upisati dosadašnji račun te ga po potrebi označiti sa Knjiženje dozvoljeno = DA. Ova oznaka omogućit će u prijelaznom periodu da sva zakašnjela plaćanja nesmetano prođu po starom računu zgrade. Nakon toga, a zbog kontrole eventualnih grešaka preporučujemo indikator postaviti NE što će automatici značiti da takve promete prijavi kao greške.

23-1-3
Ova oznaka ne utječe na izvješća (rekapitulacije računa) koja samo provjeravaju da li je određeni račun prije postojao i bio vezan uz pojedinu zgradu kako bi mogli sastaviti cjelokupni tok plaćanja.
Upis podataka o starim računa nalazi se na novoj kartci Stari žiro računi na ekranu Zgrada

– omogućena je promjena prikaza retka na ekranu zgrada (promjena boje ili masan ispis).

2) Formiranje i štampanje uplatnica pričuve

– omogućen odabir ispisa Opomene i visine duga odnosno Zahvale samo za trenutnog vlasnika ili za cijeli prostor.

Ukoliko koristimo opciju opominjanja putem Obavijesti o dugu koja se ispisuje na talonu HUB 3 obrasca , ispisuje se po defaultu ukupan dug na kartici tog prostora. Ako je došlo do promjene vlasnika, dug bivšeg vlasnika ulazi u ukupan iznos duga. Ukoliko želite novog vlasnika opomenuti SAMO za njegov dug, nakon što ste ažurirali podatke o dužnicima , prilikom štampanja uplatnica označite Štampaj tekst opomene i označite Samo trenutni vlasnik.

– preuređen ekran

uplatnice23-1

 

3) Narudžbenica

– dodan grad uz adresu zgrade
– povećan prostor za ispis opisa rada i napomenenar23-1

4) Slike -> Dokumenti

23-1-6
– baza za pohranu slika preuređena je u bazu za pohranu bilo kakvih dokumentata uz zgradu, dnevnik rada, honorarca i t.d. Vrsta dokumenta indicirana je ikonom. Dokument možete otvoriti direktno iz programa klikom na tipku “Otvori / Pokreni”. Prepoznaju se slijedeće vrste dokumenata: ZIP, GZIP, RAR, DOC, DOCX, DOT, DOTX, XLS, XLSX, CSV, TXT, BAT, PDF, MP3, AMR, WAV, PUB, PPT, PPTX, XML, XSD, EXE, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, WMF

5) Rekapitulacije ostalih prihoda i troškova zgrade

23-1-4
– omogućen pregled na razini svih zgrada

6) Deafult folderi

23-1-1
– Primjetili smo da je u zadnje vrijeme više upravitelja ili zamijenilo računala ili premiještalo aplikacuju sa jednog na drugo računalo te da u tom postupku osim osnovnog foldera aplikacije nisu premjestili i sve zavisne tzv. deafult direktorije – foldere. Najčešće se radilo o PDF folderu gdje aplikacija sprema PDF izvješća odnosno priprema e-uplatnice za slanje.
Stoga smo na meniju “Katalozi” dodali funkciju “Kreiraj default foldere” koja će provjeriti postojanje i po potrebi kreirati sve nedostajuće foldere. VAŽNA NAPOMENA : Ukoliko koristite rad sa VIŠE banaka potrebno je dodatno kreirati posebne foldere za svaku od pojedine banke  na način kako je opisano u uputama.

23-1-2