Ispravak knjiženja

Ispravak knjiženja uplate izvršene u prethodnom obračunskom razdoblju potrebno je provesti na slijedeći način…

Ustanovili smo uvidom u karticu prostora da je došlo do greške u knjiženju – u ovom primjeru pogrešno je proknjižen iznos 100 € u prošloj kalendarskoj godini po zaduženju 297-1-1 jer je uplata proknjižena na krivi prostor i na krivu zgradu sa drugim ibanom.

ISPRAVAK

Ispravak se vrši na slijedeći način:

  1. Datum kada je ispravak knjiženja proveden
  2. Poziv na broj pogrešno proknjižene uplate
  3. Iznos pogrešne uplate upišite sa NEGATIVNIM PREDZNAKOM MINUS
  4. Odaberite knjiženje ODABIROM TRANSAKCIJE (desnim klikom miša u polju otvorite ekran ODABIR UPARENE TRANSAKCIJE )
  5. U polje NAĐI upišite naziv transakcije
  6. Pritiskom na tipku ODABIR odaberite transakciju
  7. Pokrenite proces knjiženja pritiskom na tipku KNJIŽENJE

KARTICA PROSTORA NAKON STORNIRANJA UPLATE

Nakon knjiženja na kartici prostora ST 1 razvidno je knjiženje, ako kliknete na stavku, na ekranu se vidi napomena da se radi o STORNO knjiženju

KARTICA ZGRADE NAKON STORNIRANJA UPLATE

Na kartici zgrade potrebno je dopuniti napomenu na način da otvorite stavku , u napomeni već piše Uplata pričuve STORNO a vi dopunite napomenu sa opisom razloga zašto je stornirana stavka .

To je potrebno napraviti kako bi se i razlog STORNO uplate vidio prilikom ispisa knjigovodstvene kartice zgrade !

Nakon što je opisani postupak storniranja krive uplate proveden , proknjižite ispravno uplatu na ispravan prostor i ispravnu zgradu sa ISTIM DATUMOM KADA JE STORNIRANA KRIVA UPLATA!

Nemojte zaboraviti prebaciti sredstva sa zgrade na kojoj je stornirana uplata ( zgrada A ) na zgradu gdje ste proknjižili uplatu ( zgrada B ) !

Za to koristite standardni alat za PLAĆANJE SEPA NALOZIMA odabirom taba ZADAVANJE NALOGA