Omogućen import faktura Croatia-osiguranja !

 

U suradnji sa osiguravajućom kućom Croatia – osiguranje d.d. dogovorili smo format datoteke za elektroničku razmjenu podataka.
Svrha je da upravitelj e-mailom zaprima podloge za izradu računa (UFA) osnovnog i dopunskog osiguranja te ih poput izvadaka žiro računa jednostavno importira u Program.

Prilikom importa program kontrolira podatke upisane na zgradi na listu Osiguranje, a između ostalog kontroliraju se broj police i iznos. Iz tog razloga ukoliko želite koristiti ovu funkcionalnost molimo da provjerite da li su brojevi polica ažurni te da sve iznose svedete na iznos jedne rate. Za potrebu preračuna na godišnji iznos uvedena je i dodatna vrsta plaćanja “U 10 rata”
U slučaju da ste zgradu podijelili na više ulaza, pa sve takve zgrade imaju isti broj police, program kontrolira ukupan iznos.
Svaka polica formirat će jedan ulazni račun, a formirat će se računi samo za one stavke koje su prošle sve provjere. Eventualne neispravne stavke potrebno je odštampati i za njih ručno izraditi UFE.

 

Da bi ste aktivirali ovu funkcionalnost potrebno je naravno prvo kontaktirati Croatia -osiguranje,

 Franjo Golubić Voditelj Odjela za fakturiranje i obračun provizija

franjo.golubic@crosig.hr

Sektor za upravljanje osigurateljnim portfeljem
Miramarska 22, 10000 Zagreb

T/F +385 1 633 2848 +385 1 456 0079
M +385 91 138 4048

te se pozvati na elektroničku zaprimu računa osiguranja i Zapad-Stana.

 

Na meniju Katalozi otvorite stavku “Parametrizacija importa UFA”

23-6-1

te kliknite na Upis i popunite ekran.
Ekran se sastoji od
– šifre osiguravatelja (vaša interna šifra Croatia-osiguranja iz baze poslovnih partnera)
– šifre vrste rada pod kojom se vodi osnovno osiguranje zgrade
– šifre vrste rada pod kojom se vodi dopunsko osiguranje zgrade (može biti isto kao i osnovno)
– lokacije za import datoteke zaprimljene od osiguravatelja
– lokacije za arhiviranje procesiranih datoteka