Predujam za FINU – provedba osnove za plaćanje

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj: 68/18 – u nastavku: Zakon) i isti donosi određene promjene u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.Jedna od promjena je promjena načina plaćanja naknade za provedbu osnove za plaćanje. Stupanjem Zakona na snagu, naknadu za provedbu osnove za plaćanje dužan je predujmiti ovrhovoditelj prije podnošenja osnove za plaćanje na prisilnu naplatu u Finu.
Stupanjem Zakona na snagu, ako ovrhovoditelj prije dostave osnove za plaćanje na prisilnu naplatu u Finu ne predujmi iznos propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje, Fina osnovu za plaćanje neće upisati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (u nastavku: Očevidnik) i neće poduzimati nikakve radnje po dostavljenoj osnovi za plaćanje.

Cjenikom Fine propisana je visina naknade za provedbu osnove za plaćanje:

Postupak je slijedeći:

na adresi https://predujam.fina.hr/ 

na meniju lijevo prvo odaberete ODREĐIVANJE VPS-a

Nakon što ste unijeli podatke o glavnici troškovima i kamati te sigurnosni tekst , klikom na tipku ODREĐIVANJE VPS-a izračunat će se automatski iznos koji je potrebno uplatiti.

Otvaramo zatim na lijevom meniju ekran UPLATA PREDUJMA , gdje nakon što upišemo OIB tvrtke ili obrta možemo odabrati VPS iz prethodnog izračuna.