Verzija 23.2

NOVO

1) Lokacije ulica, zgrada i poslovnih partnera

– na ekranima Ulice, Zgrade, Poslovni partneri i Dnevnik omogućen je poziv “google maps” sa automatskim pozicioniranjem na adresu odabranog objekta. Ova usluga naravno ovisi o tome da li ste točno unijeli adresu objekta odnosno partnera, kao i o google maps bazi ulica, no koji puta i o “volji” google maps da ne želi Dr ispred ulice Dr Franje Tuđmana ili Bana u ulici Bana Josipa Jelačića pa će se u takvim slučajevima javiti poruka da adresu nije moguće pronaći.
U svakom slučaju na testiranim podacima velika većina adresa pronađena je bez problema.

23-2-3

2) On-line help i Zapad-Stan blog

– na glavnoj traci sa prečacima postavljena je nova tipka koji direktno otvara on-line help i blog ZS.

23-2-2

 

 

3) Vrste radova, Transakcije, Žiro računi zgrada, Validacije

– Omogućemo pretraživanje po dijelu naziva vrste radova odnosno usluga

23-2-1

4) Računi pričuve na izvješćima zamjenjeni IBANom gdje to još nije bilo učinjeno
5) Kartica zgrade, Rekapitulacija prometa po zgradi

 – neplaćeni iznos podijeljen na UFE i IFE

6) E-pošta

 – kako bi mogli određene obavijesti slati primateljima E-uplatnica, na ekranu za formiranje i slanje e-pošte dodana je grupa “Primatelji E-uplatnica”

epostaeuplatničarima

7) Poslovni prostori izdavanja računa
– Šifra poslovnog prostora povećana na 6 znakova
poslprostor
8) Godišnje potvrde o isplaćenim primanjima
– Iako je bilo najavljeno da se nakon uvođenja JOPPD obrasca više neće štampati potvrde o isplaćenim honorarima (a i mnogi ste zvali sa istim pitanjem), izgleda da će ove godine to još biti tako radi “usklađenja”.Stoga smo omogućili štampanje potvrde temeljene na JOPPD obrascu.
potvrdeohonorarima
9) Izvješće Referenti zgrada
– dodani kumulativi po referentu
10) Dokumenti
– kako spremanje većih dokumenata direktno u bazu podataka za posljedicu ima brzi porast veličine baze, te posljedično dugotrajan backup, omogućeno je spremanje samo linka. U tom slučaju naravno treba paziti da se dokument ostane nalaziti na lokaciji sa koje je link učitan kako bi vam kasnije bio dostupan.
dodajlink
Također, omogućeno je i spremanje dokumentacije uz Prijedloge za ovrhu
dokumentuzovrhu

VAŽNO:

SUVLASNIŠTVO NAD POSEBNIM PROSTOROM ( stan,garaža ili poslovni prostor)

  • Promjene opisane u slijedećim točkama ovih uputa (od 11 do 14) dio su većeg zahvata kojime namjeravamo urediti situacije kada više vlasnika dijeli neki prostor u raznim udjelima. Do sada su se takve situacije za potrebe ispisa na uplatnici ili potpisnoj listi rješavale upisom imena vlasnika u polja Ime i Prezime u bazi obveznika, dok je kod izrade ovrha bilo potrebno u cijelosti obraditi ih ručno.biserkaibranko
  • Kako će od ove verzije navedeni dijelovi programa koristi bazu Ostali vlasnici prostora, potrebno je sve takve slučajeve urediti na način da se taj neki drugi ili treći vlasnik ukloni iz Imena i Prezimena “glavnog” obveznika i otvori kao samostalan obaveznik te evidentira uz prostor. U suprotnom može doći  do dvostrukog ispisa podataka.
  • Ispis na uplatnici uređujete prema želji upisom u novo polje  Uplatnice – platitelj neovisno o broju vlasnika.
    U slučajevima kada prostor ima više vlasnika, na listama u programu je to od sada naznačeno u obliku (+1) odnsno (+X) uz naziv glavnog obveznika nosioca.
  • Ostali ispisi (Inventurna lista, Opomene pred tužbu i t.d.) i prikazi doći će u slijedećim verzijama.

 

punovlasnika

 

11) Kartice prostora, Kartica utuženih potraživanja
– u podatak Vlasnik dodani su svi suvlasnici nekog prostora
12) Ovrhe
– prilikom formiranja ovrhe iz liste dužnika ili opomene pred tužbu, svi suvlasnici pojedinog prostora dodani su u listu Ovrhovoditelja – u ispisu ovrhe kroz MS Merge, u polje Ovršenik dodani su svi suvlasnici nekog prostora za koji postoji dug te se pokreće tužba protiv svih suvlasnika
 13) Prostori

– na ekranu prostora dodano je polje Uplatnice – platitelj koje od ove verzije služi za ispis imena i prezimena platitelja na uplatnici. Inicijalno je popunjeno trenutnim stanjem
tkojenauplatnici

14) Potpisna lista

 – dodan ispis ostalih vlasnika sukladno udjelu u suvlasništvu


OSTALO:

Na blogu blog-zapadstan.hr je dodana opcija ISPISA CIJELE STRANICE SA UPUTOM sa opisom novih funkcionalnosti pa preporučamo da si ispišete i pohranite uputeispis