Verzija 24.5

1) Konfiguracija opomena i opomena pred tužbu

– prilikom kreiranja teksta omogućeno je dodavanje tehničkog naziva prostora u tekst na OPOMENAMA..

i OPOMENAMA PRED TUŽBU

2) Izrada računa za dostavu uplatnica

– omogučena izrada pojedinačnih računa tj. jedan račun za svaku zgradu

 

3) Izrada godišnjeg izvješća

– omogućeno štampanje kartica, rekapitulacija i listi dužnika sa sve zgrade, ili po referentu, odjednom i direktno u PDF.

 

4) Visina naknada upravitelja od sada se može zadati u fiksnom iznosu po ulazu

5) Kartica utuženih potraživanja

– Novi Ovršni zakon donesen prošle godine postrožio je uvjete pod kojima se dokument u ovršnom postupku smatra pravovaljanim. Prema tumačenju pravnika, kartica utuženih potraživanja mora sadržavati navedenu tražbinu te je stoga sam naslov Kartica prostora potrebno promijeniti u NEPODMIRENA DUGOVANJA S NASLOVA TRAŽBINE ZAJEDNIČKE PRIČUVE – što je i učinjeno.

 

6) Ovrhe

– dodana je mogućnost dodavanja OIB-a prilikom formiranja liste ovrhovoditelja. Aktivirati ju možete u konfiguraciji Opomena / Ovrha

7) Analize

– osvježeni svi ekrani analiza (započeto već u prošloj verziji)
– Usporedba plana i realizacije -> omogućeno otvaranje u excelu

8) Ulazni računi Croatia osiguranje

– omogućen import ulaznih faktura prema uzoru na Allianz

detaljnije provjerite na postu http://blog.zapadstan.hr/omogucen-import-faktura-croatia-osiguranja/

Uvjet da bi import faktura funkcionirao morate imati upisane važeće police za svaku zgradu !!!!

 

Nakon dogovora sa Croatia osiguranjem  o slanju datoteka potrebno je u  programu  konfigurirati import faktura

Na meniju Katalozi otvorite stavku “Parametrizacija importa UFA”

23-6-1

odaberite model Croatia osig. kliknite na Upis….

i popunite ekran.


Ekran se sastoji od
– šifre osiguravatelja (vaša interna šifra Croatia osiguranja  iz baze poslovnih partnera)
– šifre vrste rada pod kojom se vodi osnovno osiguranje zgrade
– šifre vrste rada pod kojom se vodi dopunsko osiguranje zgrade (može biti isto kao i osnovno)
– lokacije za import datoteke zaprimljene od osiguravatelja
– lokacije za arhiviranje procesiranih datoteka

23-6-4

 

 

9) Dopunjena je procedura izrade JOPPD obrasca za umirovljenike sa profesionalnom nesposobnosti za rad