Nova verzija 4.1 ( dopune )

Verzija 4.1a

U ovoj verziji otvorena je konačno mogućnost ugovaranja odnosno evidentiranja usluge mSuvlasnik svima vama koji koristite suvlasničke stranice. Ukoliko još nismo, kontaktirat ćemo vas radi detaljnog dogovora postupka kao i potpisa partnerskog ugovora.

Verzija 4.1c

U podatke o obveznicima dodana je E-mail adresa predstavnika. Naime, za potrebe upravljanja zgradom predstavnici većinom koriste posebne e-mail adrese. Kako se taj podatak sada prikazuje u e i m Suvlasnik aplikacijama, određeni broj predstavnika izrazio je želju da bude vidljiv upravo taj email.

Verzija 4.1d

  1. Lista suvlasnika

Omogućen je uvid , tipka LISTA SUVLASNIKA, u popis suvlasnika odabrane zgrade a moguće je dobiti i uvid u postotak registriranih suvlasnika po suvlasničkom udjelu.

Registrirani suvlasnici označeni su zelenom bojom a neregistrirani crvenom

2) Anex MVU za digitalno glasovanje

Nakon što zgrada ugovori mSuvlasnik uslugu i suvlasnici potpišu aneks MVU o priznavanju glasovanja (odlučivanja) putem mobitela (digitalno), potrebno je evidentirati koji suvlasnici su se odlučili za taj način donošenja odluka odnosno potpisali aneks MVU.

Zbog toga je na kontrolnoj ploči Suvlasničke stranice – Assist IT dodana je tipka Aneks MVU za digitalno glasovanje koja otvara stranicu gdje će upravitelj evidentirati sve suvlasnike koji su POTPISALI anex.

Na istome mjestu moguće je i naknadano dodati odnosno ukloniti ovu mogućnost pojedinom suvlasniku.

Svakom novom suvlasniku prilikom promjene podataka o vlasništvu potrebno je ponuditi da potpiše vlastoručno izjavu da daje suglasnost o priznavanju glasovanja putem mobitela