Nova verzija 4.2

1) mSuvlasnik – digitalno donošenje suvlasničkih odluka

  • na istom ekranu dodana je i tipka Lista suvlasnika kojom upravitelj za odabranu zgradu može vidjeti popis svih suvlasničkih računa i suvlasnika na zgradi te tko je odnosno nije registriran
  • nakon što zgrada ugovori mSuvlasnik uslugu i potpiše aneks MVU o priznavanju glasovanja (odlučivanja) putem mobitela (digitalno), potrebno je evidentirati koji suvlasnici su se odlučili za taj način donošenja odluka odnosno potpisali aneks MVU. Na kontrolnoj ploči Suvlasničke stranice – Assist IT, list Upravitelj dodana je tipka Aneks MVU – digitalno glasovanje koja otvara stranicu gdje će upravitelj evidentirati te suvlasnike. Na istome mjestu moguće je i naknadano dodati odnosno ukloniti ovu mogućnost pojedinom suvlasniku.

  1. Lista suvlasnika

Omogućen je uvid , tipka LISTA SUVLASNIKA, u popis suvlasnika odabrane zgrade a moguće je dobiti i uvid u postotak registriranih suvlasnika po broju i po suvlasničkom udjelu.

Registrirani suvlasnici označeni su zelenom bojom a neregistrirani crvenom

2) Anex MVU za digitalno glasovanje

Nakon što zgrada ugovori mSuvlasnik uslugu i suvlasnici potpišu aneks MVU o priznavanju glasovanja (odlučivanja) putem mobitela (digitalno), potrebno je evidentirati koji suvlasnici su se odlučili za taj način donošenja odluka odnosno potpisali aneks MVU.

Zbog toga je na kontrolnoj ploči Suvlasničke stranice – Assist IT dodana je tipka Aneks MVU za digitalno glasovanje koja otvara stranicu gdje će upravitelj evidentirati sve suvlasnike koji su POTPISALI anex.

Na istome mjestu moguće je i naknadano dodati odnosno ukloniti ovu mogućnost pojedinom suvlasniku ukoliko je došlo do promjene vlasništva nad prostorom, nakon što novi vlasnik potpiše posebnu IZJAVU o tome da se slaže da se uvaži njegov glas dat digitalnim putem .

Svakom novom suvlasniku prilikom promjene podataka o vlasništvu nad posebnim dijelom nekretnine potrebno je ponuditi da potpiše vlastoručno izjavu da daje suglasnost o priznavanju glasovanja putem mobitela

2) E-pošta – kontrola slanja

Kako se slanje mailova iz sustava obavlja korištenjem tzv. smtp servera, pošta nakon slanja nije vidljiva u “sent” odnosno “poslano” folderu. U ovoj verziji omogućili smo da se kod slanja pošte pošiljatelj može automatski dodati u bcc listu što znači da će svi mailovi doći nazad pošiljatelju u “inbox”.

Funkcionalnost se aktivira u Konfiguraciji E-pošte posebno za e-uplatnice, posebno za e-račune klikom na Dodaj me u BCC kod slanja.

Na ekranu za slanje običnog maila, kao npr. neke obavijesti suvlasniku, dodana je nova tipka Dodaj me u Bcc. pritiskom na tipku 1 sustav dodaje Bcc mail 2

Na ekranu za slanje skupnog maila sa zgrade, kao npr. obavijesti svim suvlasnicima zgrade koji imaju upisan e-mail, dodana je nova tipka Dodaj me u Bcc. Pritiskom na tipku 1 sustav dodaje Bcc mail 2


BCC mail na koji će se pošta vratiti je onaj upisan u bazi Djelatnika.

Ako taj mail nije upisan, pošta će se vratiti na isti mail sa kojega je bila poslana.