GFI 2022. za zgrade na upravljanju

Financijsko izvješće za 2022- godinu za zgrade kojima upravljate

mora biti iskazano u kunama !

POSTUPAK IZRADE IZVJEŠĆA

Otvorite bazu u kunama

Na meniju IZVJEŠĆA odaberite IZRADA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

 1. Odaberite SVE ZGRADE
 2. Odaberite FOLDER na vašem računalu u koji želite spremiti izvješća u pdf obliku
 3. Upišite RAZDOBLJE izvješća od 1.1.2022-31.12.2022.
 4. Odaberite REKAPITULACIJA PROMETA PO ZGRADI
 1. Ukoliko želite i smatrate potrebnim , možete odabrati neku od mogućih dodatnih opcija…
 2. Pritiskom na ISPIS sustav će započeti sa formiranjem datoteka za sve AKTIVNE zgrade, pričekajte da proces završi te nakon toga otvorite folder koji ste odabrali kao mjesto za pohranu. Naziv pojedinačnog izvješća zgrade je (R)šifrazgrade.pdf

POSTAVLJANJE IZVJEŠĆA NA WEB STRANICE ESUVLASNIK

Na meniju WEB odaberite Suvlasničke stranice – Assist IT

 1. Otvorite tab UPRAVITELJ
 2. Odaberite ZGRADU za koju želite postaviti izvješće na eSuvlasnik suvlasničke stranice
 3. Pritisnite tipku DOKUMENTI ZGRADE
 1. Odaberite datoteku izvješća odabrane zgrade iz foldera na Vašem računalu u koji ste izvješća spremili
 2. Upišite naziv poveznice ( linka ) IZVJEŠĆE 2022.
 3. Pritisnite tipku POSTAVI

IZVJEŠĆE 2022. suvlasnici mogu preuzeti na svoje računalo sa menija DOKUMENTI ZGRADE

PROVJERA DA LI JE IZVJEŠĆE OBJAVLJENO NA ESUVLASNIK

Odabirom zgrade te pritiskom na tipku LISTA SUVLASNIKA

…odaberite BILO KOJEG REGISTRIRANOG suvlasnika–

…potražite ga u bazi podataka i pritisnite tipku SUVLASNIČKE STRANICE

…na tabu DOKUMENTI ZGRADE provjerite da li postoji link na IZVJEŠĆE 2022 !