Nova verzija 4.8

1) SSP Evidencija

Omogućeno je pretraživanje i po računu pričuve

Ukoliko ste propustili pročitati što je i čemu služi SSP evidencija pročitajte OVDJE

2) Prostori
Uz postojeća površinu koja se i dalje koristi za izračun visine pričuve, naknade i t.d. (obračunska površina), dodana je i površina iz zemljišnih knjiga. Moguće ju je koristiti prilikom ispisa i izračuna udjela na potpisnoj listi.


Inicijalno je u sve zk površine prenešena postojeća obračunska površina.

3) Potpisna lista
Dodan odabir površine za izračun udjela (obračunska | zemljišne knjige)
Dodana mogućnost ispisa visine pričuve po m2

4) Objekti -> Izvoz u excel
Zgrade – dodan web status
Prostori – dodana površina iz zemljišnih knjiga
Prostori – omogućen izvoz samo za jednu zgradu


Predstavnici – uz osobni dodan je i e-mail predstavnika

5) Izvješća -> Stanje računa pričuve

Dodana mogućnost prikaza u MS Excelu

6) Novo izvješće -> Banke – računi pričuve – zgrade

Izvješće daje listu svih računa pričuve i svih zgrada sa povijesnim računima. Prikaz je u excelu.

Ista mogućnost dodana je na ekranu Računi pričuve za pojedini račun – pregled na ekranu

7) Pregled svih knjiženja na zgradama

Dodana adresa zgrade
Dodana mogućnost prikaza u excelu

8) JOPPD obrasci

Omogućena je promjena statusa obrasca unatrag, status po status. Potrebno je prijaviti se kao Administrator !

9) Ostali prihodi i troškovi zgrada

Od ove verzije pamte se djelatnik i vrijeme unosa

10) Ulazni računi
Na listi stavaka uz šifru zgrade dodana je i adresa

11) Nekoliko manjih poboljšica i optimizacija