Nova verzija 4.9

1) Novo izvješće – pregled svih knjiženja na prostorima

Nalazi se na meniju Rekapitulacije gdje je premješteno i izvješće Pregled svih knjiženja na zgradama.

Izvješće daje sva knjiženja na svim prostorima koja su nastala za zadani period. Pregled je moguće ograničiti na jednu banku ili zgradu odnosno po smijeru knjiženja – zaduženja / uplate. Osim na ekranu izvješće je moguće otvoriti i u excelu.

2) Šifra zgrade

Zbog prikaza dokumenata uz zgradu na eSuvlasnik web sustavu, u šifru zgrade od ove verzije nije više moguće upisati sljedeće specijalne znakove \ / ? * : ” < > |. Molimo provjerite i po potrebi promijenite šifre zgrada ako takvih ima u vašoj bazi.

3) Zgrade – prikaz podataka o predstavniku

Sada se u polju Predstavnik prikazuje e-mail adresa predstavnika u slučaju da je upisana u obveznicima. Ako nije prikazuje se osobna.

4) Slanje e-pošte svim predstavnicima

Sada se uzima email adresa predstavnika u slučaju da je upisana u obveznicima. Ako nije uzet će se osobna e-mail adresa.

5) Dužnici, opomene, ovrhe

Prilikom formiranja opomene pred tužbu sustav će sada javljati poruku da obveznik već ima neke nerješene opomene ili ovrhe bez obzira jesu li u uvjetima za traženje te stavke uključene ili ne
Na kartici utuženih potraživanja izbačene su kolone Status i Šifra obveznika, a ukupni saldo označen je znakom €

Kod ispisa kartice utuženih potraživanja za bivšeg vlasnika, u zaglavlju kartice greškom se je ispisivao trenutni vlasnik – ispravljeno

Lista dužnika
Omogućeno pretraživanje gotove liste po zgradi, adresi ili obvezniku.