Nova verzija 5.2

1) Novo izvješće – Razlike između procjena i isplata šteta

Izvješće prikazuje štete po osiguravateljima kod kojih je došlo do manje ili veće isplate od procjene.

Vidljivi su također i ukupni iznosi svih šteta i nastalih razlika u zadanom razdoblju.

2) Prostori

Na ekranu Prostori dodana je mogućnost pretraživanja prema tehničkom nazivu prostora.

3) Stavke ulaznih računa i računa naknada

  • 1) Dodana je mogućnost pretraživanja liste stavaka po nazivu odnosno opisu
  • 2) U slučaju kopiranja većih ulaznih računa koji puta je potrebno brisati pojedinu stavku. Kako ne bi ostajale “rupe” dodana je mogućnost renumeriranja stavaka računa.

4) Opomene za neplaćene račune pričuve

Na ekran je dodana i lista dosad poslanih opomena uz mogućnost pretraživanja po partneru i brisanja pojedinih zapisa.

5) Novo izvješće – Bilanca zaduženja i naplate po prostoru

Na kartici prostora dodano je izvješće Bilanca po zaduženjima koje za odabrani interval prikazuje ukupan iznos zaduženja i plaćanja te saldo.

6) Rekapitulacija izvršenih plaćanja po partneru

Dodana je mogućnost odabira ispisa u bruto ili neto iznosu.

7) Manje promjene