Nova verzija 5.3

1) Računi za pričuvu i računi upravitelja


Dodana je mogućnost pretraživanja po referenci e-računa.

2) Kartica posebnih prostora


Na ispisu je dodan IBAN pričuve zgrade.

3) Osnovno i dodatna osiguranja zgrade


Kako je čest slučaj da je prva rata premije različita od ostalih, dodano je polje Prva rata, a inicijalno je popunjeno trenutnim iznosom mjesečne premije. Ovaj podatak od sada se također koristi prilikom kontrole uvoza računa (Import URA)

4) Import URA osiguranja

  • desnim klikom na mišu sada je moguće uvesti/napraviti samo jedan račun. Ovo je korisno kada se naknadno isprave greške otkrivene prilikom provjere, a uvoz ispravnih računa je već napravljen
  • prilikom formiranja URE uz broj rate sada se na stavku prenosi i broj police te kasnije i u napomenu na kartici zgrade
  • opis na URI / Kartici zgrade umjesto Osiguranje stambene zgrade sada glasi Osnovno osiguranje ili Dodatno osiguranje

5) Izvoz podataka

Novi izvoz: Dodatna osiguranja zgrada

Na izvoz zgrada dodana je prva rata (premija) osiguranja.

6) Pregled svih knjiženja na zgradamaDodana je i Napomena sa kartice zgrade.

7) Djelomično plaćeni ulazni računi


Ukoliko ste iz nekog razloga ručnim nalogom djelomično platili URU te ju trebate ponovo poslati na plaćanje, sada će se prilikom formiranja SEPA datoteke u njoj naći samo preostali dio iznosa

8) Plaćanje računa SEPA datotekom


Prilikom provjere stanja računa, na računima zgrada koje nemaju dovoljno sredstava, sada je na ekranu Zgrade bez sredstava moguće direktno ukloniti pojedini račun naknade ili ulazni račun bez potrebe za izlaskom i brisanjem samog dokumenta. Funkcionalnost je dostupna klikom na desnu tipku miša.

9) Parametrizacija 2D barkodova


Dodana je mogućnost kopiranja pojedine parametrizacije.