Nova verzija 5.6

1) Otvaranje novih transakcija i vrsti rada


Kako bi se smanjio broj višestrukih unosa iste transakcije ili vrste rada dodana je posebna autorizacija za unos. Iz istoga razloga autorizacija inicijalno nije nikome dodijeljena te ju administrator sustava treba dodijeliti osobi ili osobama koje će prije otvaranja nove provjeriti postoji li već ista.

Ukoliko djelatnik nema autorizaciju prilikom pokušaja unosa nove vrste rada ili transakcije javit će se poruka

2) Ekran Prostori

  • dodan ukupan iznos pričuve za odabrane prostore
  • omogućeno pretraživanje i po imenu obveznika
  • ako je zgrada neaktivna sada se i prostor prikazuje kao neaktivan te ne ulazi u zbroj iznosa pričuve na prikazu

3) Ručno knjiženje uplata


Dodana je tipka Zatvori dugovanja koja će sama zatvoriti sve otvorene obveze do uplaćenog iznosa. Ukoliko je obveznik uplatio više od postojećih dugovanja taj dio će ostati neraspoređen što morate učiniti vi. Uz nju je dodana i tipka Reset koja prikaz dugovanja vraća u prvobitno stanje.

Pogledajte TUTORIAL 5.6 na Youtube

https://youtu.be/uBFHsPaBZpY

4) Štampanje uplatnica – ispis u datoteku

Ovo se odnosi na one Upravitelje koji uplatnice tiskaju u tiskari !!!


Kako bi štamparije prilikom kovertiranja mogle povezati uplatnice sa nekim dokumentom koji se prilaže uz njih, kao npr. Godišnje izvješće, dodan je novi tag ZGRDA u kojem se nalazi šifra zgrade kojoj prostor pripada. Prije prvog ispisa svakako obavijestite vašu štampariju da se u datoteci nalazi novi tag

5) Prijelaz na EURO


Budući je ovo zadnja verzija u ovoj godini, podsjećamo vas da nakon 01.01.2024 u Konfiguraciji sustava prikaz promijenite sa EUR – preračun u HRK u Samo EUR te u Konfiguraciji opomena uklonite ispis duga u kunama.