Nacrt Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Eppur si muove

POVJERENSTVO za izradu nacrta Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja imenovano je povjerenstvo za izradu Nacrta Zakona o upravljanju i održavanju zgrada.

U Povjerenstvo ispred Udruženja upravljanja zgradama HGK imenovan je ZLATKO VLAŠIĆ, direktor Zapad-stan doo

Članovi Povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGAUREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/3782 444 Fax: 01/3772 822

Za članove Povjerenstva imenuju se:
1. doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
2. Ruzica Mandic, dipl.ing.grad., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
3. Tijana Novakovic, dipl.ing.grad., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
4. Tanja Dodik, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
5. Marija Boberic, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
6. prof.dr.sc. Anita Cerić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Andrea Simić Rukavina, dipl.iur., Ministarstvo pravosuđa
8. Irena Bobovcan, Ministarstvo pravosuđa
9. Matija Duic, dipl.oec, Hrvatska obrtnička komora
10. Katarina Sikavica, Hrvatska gospodarska komora
11. Zlatko Vlasic, ing.grad., Udruženje upravljanja zgradama Hrvatske gospodarske komore
12. Drazen Pomper, ing.inf., Udruženje upravljanja zgradama Hrvatske gospodarske komore, za zamjenika clana
13. Brankica Dejanović, dipl.iur., Udruga upravitelj
14. doc. dr. sc. Dejan Bodul, dipl.iur., Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada
15. Zdravko Vladanović, dipl.iur., Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba
16. Gordana Vidmar dipl.iur., Vidmar i partneri j.t.d.

Prva sjednica povjerenstva 3.7.2019.

U srijedu 3. srpnja 2019. godine održan je prvi inicijalni sastanak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanu i održavanju zgrada…….

Okrugli stol na temu Nacrta Zakona 17.09.2019.

Okrugli stol na temu novog Zakona o upravljanja i održavanja zgrada održan je  17. rujna 2019. godine (utorak), u 10h, u prostorijama Školske knjige d.d., Masarykova ulica 28, Zagreb.

Intervju sa članom povjerenstva Zlatkom Vlašićem održan 20.09.2019.

..

...

.....

.......

 

Poštovani kolege UPRAVITELJI, već više od dvadeset godina pričamo na skupovima upravitelja ali i u svakodnevnoj komunikaciji kako je Upravljanje zgradama zakonski nedorečeno !
APELIRAM na Vas,  iskoristite  našu priliku koju imamo da, kao JEDNI OD RIJETKIH KOJIMA JE TO OMOGUĆENO U TOLIKOJ MJERI, sami predložimo pravila  pomoću kojih se možemo riješiti svakodnevnih nepotrebnih rasprava i uvjeravanja sa klijentima, za koje je uzrok jedino  nedorečenost postojećih  zakona.
Kao član Povjerenstva pozivam Vas da se aktivno uključite u izradu nacrta Zakona o upravljanju i održavanju zgrada na način da šaljete svoje prijedloge forme…..