Žiro račun – isplata honorara

Podsjećamo Vas ….

Sustav automatski provjerava da li je upisani IBAN ŽIRO RAČUN !