Uvođenje € 1.1.2023.

Nakon što je Republika Hrvatska primljena kao ravnopravna članica  EU 2013. godine, pristali smo  na obvezno uvođenje eura kao službene valute umjesto hrvatske kune.

Prema trenutačnom nacionalnom planu, euro će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine. Jedna od glavnih obveza Hrvatske jest omogućiti državljanima prikaz dvostrukih cijena, u domaćoj i u novoj valuti-euru. Svi proizvodi i usluge morat će biti označeni dvostrukim cijenama već od 6. rujna 2022., odnosno šest mjeseci prije, ali i dvanaest mjeseci nakon što euro postane službena valuta u Hrvatskoj.

Svi informatički  sustavi koji prikazuju na bilo koji način cijene u kunama morat će se prilagoditi novim odredbama sukladno Smjernicama za zamjenu hrvatske kune eurom. Kompleksni sustav poput Sustava Upravljanje zgradama zahtjeva značajnija ažuriranja i nadogradnje, a samim time i opseg potrebnih testiranja .

Na dnu uplatnice biti će u prijelaznom razdoblju iskazan tečaj i iznos pričuve u kunama i euru
Na računima svaka stavka mora biti iskazana u kunama i eurima

eSuvlasnik – suvlasničke stranice već imaju ugrađen dvovalutni prikaz u financijskim izvješćima

Pitanja i odgovore vezana uz konverziju Hrvatske kune u Euro možete pronaći klikom na sliku….

PITANJA I ODGOVORI

Kao što znate Republika Hrvatska 01.01.2023. namjerava uvesti Euro kao službeno sredstvo plaćanja.

Do sada su poznati sljedeći koraci uvođenja:

  • Fiksni tečaj konverzije → Otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura (srpanj 2022.) utvrdit će se neopozivi tečaj prema kojemu će euro zamijeniti hrvatsku kunu.

Preračunavanje novčanih vrijednosti iz kuna u eure izvršit će se primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije na pet decimala i nakon toga

zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale u skladu s uobičajenim pravilima.

  • Obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru → U periodu 5 mjeseci prije uvođenja (kolovoz 2022.) ali i 12 mjeseci nakon što euro postane službena valuta u

Hrvatskoj (siječanj 2024.), poduzeća će biti dužna iskazivati cijene svih proizvoda i usluga na svim dokumentima paralelno u kunama i eurima.

Nadležna tijela strogo će nadzirati poštivanje propisanih pravila i sankcionirati obveznike u slučaju ne pridržavanja istih.

  • Razdoblje dvojne zakonske valute → U periodu dva tjedna nakon uvođenja eura (od 01.01.2023. – 14.01.2023.) kuna i euro imaju status zakonskog sredstva plaćanja.
  • Euro službena valuta → nakon proteka dva tjedna, euro postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja i službena valuta u RH

Cijeli Nacionalni plan konverzije možete proučiti na sljedećem linku:
https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hr_i_eu/Nacionalni%20plan%20zamjene%20hrvatske%20kune%20eurom%20-%20donesen%20na%20sjednici%20Vlade%20RH%20održanoj%2023.12.2020..pdf