eSUVLASNIK – suvlasničke stranice

obavještavamo vas da je u eSUVLASNIKU omogućeno preuzimanje u pdf formatu Rekapitulacije prometa za zgradu koja sadržava rekapitulaciju prihoda i troškova ( izdataka ) neke zgrade u zadanom razdoblju

Prikaz izgleda preuzetog dokumenta u pdf formatu…