Nova verzija 2.4

Suvlasničke stranice – Assist IT

a) Prema najavi omogućen je upload dokumenata o zgradi (uporabna dozvola, građevninska dozvola, certifikati i t.d.) kako bi se suvlasnicima omogućilo da sami dođu do dokumenata bez poziva ili pisanja zahtjeva upravitelju.


Na KONTROLNOJ PLOČI Suvlasničkih stranica dodana je tipka Dokumenti zgrade koja otvara stranicu za upravljanje dokumentima. Na toj stranici vidite trenutnu listu dokumenta, možete ih dodavati, zamijeniti ili brisati

  1. Prvo odaberite datoteku sa vašeg računala (ili mreže ) koju želite postaviti na suvlasničke stranice
  2. Upišite naziv koji će se prikazati kao link na datoteku
  3. Pritisnite POSTAVI i datoteka će biti uploadana na Assist-IT WEB stranice
  4. Ukoliko želite možete obrisati datoteku pritiskom na ikonu kante za smeće

Nakon uspješnog uploada biti ćete obaviješteni porukom

Broj dokumenata nije ograničen, no ukupna veličina svih datoteka ne smije prijeći 3.0 MB PO ZGRADI.

Ukoliko ste premašili ukupnu maksimalnu dopuštenu veličinu sustav će vas upozoriti porukom

PDF datoteku ( u ovom primjeru 520 Kb ) , možete dodatno OPTIMIZIRATI i sa tim postupkom smanjiti njezinu veličinu.

PRVI NAČIN

 ONLINE alatima za optimizaciju/kompresiju pdf datoteka koje možete pronaći na Internetu.

https://smallpdf.com/compress-pdf

DRUGI NAČIN

Morate imati prethodno instaliran alat za obradu pdf dokumenata  WONDERSHARE  PDFelement

Postupak optimizacije je slijedeći:

Desnim klikom miša na datoteku koju želimo optimizirati odaberemo Edit with PDF Element

  1. Odaberemo  meni FILE
  2. Odaberemo OPTIMIZE
  3. Odaberemo prvu opciju WEB READY
  4. Pritisnemo tipku OPTIMIZE

Nakon provedene optimizacije veličina datoteke se smanjila

Nakon uspješnog uploada datoteka provjerite izgled stranice .

Pritiskom ikone za download sustav preuzima i sprema datoteku u lokalni folder Preuzimanja ( Download ) a korisnik može otvoriti datoteku na ekranu svog računala

b) Na kontrolnoj ploči za upravljanje stranicama dodan je broj trenutno registriranih korisnika (suvlasnika).

c) Dodan je backup podataka na stranicama u veličini od 7 zadnjih slanja