Način konverzije pričuve zgrade kn>€

Zbog učestalih upita suvlasnika kad dobiju uplatnice sa obračunatom pričuvom u eurima , objasnit ćemo način konverzije utemeljen na

ZAKONU O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  • Sukladno Zakonu, CIJENA koja se uzima u obračunu je UGOVORENA PRIČUVA ZGRADE po m2 u kunama.
  • Ugovorena cijena pričuve po m2 u kunama dijeli se sa fiksnim tečajem konverzije 7,5345
  • Dobiveni iznos pričuve po m2 u € se ZAOKRUŽUJE NA DVIJE DECIMALE .
  • Taj iznos množi se sa površinom stana
  • Umnožak je pričuva iskazana u EURIMA !

TRAJNI NALOG

Molimo suvasnike koji su u svojoj banci zadali TRAJNI NALOG za plaćanje pričuve da obavezno usklade iznos trajnog naloga sa iznosom u EURIMA na uplatnici za SIJEČANJ i VELJAČU 2023. godine.

Stanje računa pričuve za prostore u Vašem vlasništvu možete uvijek provjeriti na Suvlasničkim stranicama Vašeg upravitelja

Prvo se morate registrirati ukoliko to već do sada niste učinili.