Nova verzija 3.3

1) Suvlasničke stranice

  • Omogućeno je automatsko osvježavanje web stranica. Na ekranu Suvlasničke stranice dodan je list Automatsko osvježavanje gdje možete aktivirati/deaktivirati ovu aktivnost te odrediti vrijeme. Obrada Traženje dužnika također će se automatski pokrenuti 15 minuta ranije sa uvjetima 1 kn na više i 1 ili više kašnjenja.
  • Na kontrolnu ploču dodana je tipka Neregistrirani predstavnici (List Dokumenti i obavijesti) koja u excel ispisuje sve zgrade i njihove predstavnike koji se još nisu registrirali.
  • Na ekranu Zgrada dodan je Web status koji je inicijalno postavljen na Aktivan za sve aktivne zgrade. Od ove verzije će se prilikom izvoza podataka na web kontrolirati ovo polje što će omogućiti nesmetanu promjenu osnovnog statusa zgrade za dnevne potrebe.

Prilikom trajne deaktivacije zgrade (zgrada odlazi drugom upravitelju) ne zaboravite promijeniti i ovaj status u NEAKTIVNA jer će u protivnom podaci i dalje biti vidljivi na web-u.

2) Poslovni partneri i Obveznici

Polje OIB premješteno je kao prvo polje na ekranu koje treba popuniti prilikom unosa novog partnera odnosno obveznika.

Ovo je napravljeno kako bi potaknuli korisnika Sustava da se prije unosa provjeri da li je partner ili obveznik već upisan u bazu podataka budući kod mnogih upravitelja postoji veći broj dvostrukih pa i višestrukih upisa istog partnera i obveznika.

U bazu podataka u principu se podatak o partneru i obvezniku upisuje SAMO JEDNOM a onda se koristi koliko puta je potrebno !

Upis novog poslovnog partnera

u ovom primjer Sustav UPOZORAVA da u bazi podataka postoji Partner sa tim OIB-om i pod kojom šifrom je upisan

Upis novog obveznika,

u ovom primjer Sustav UPOZORAVA da u bazi podataka postoji Obveznik sa tim OIB-om

3) Izvoz podataka u Excel

U izvoz zgrada dodana je Zona