Nova verzija 3.2

1) Preknjiženje preplate


Kada partner prilikom plaćanje pričuve računom uplati više od fakturiranog iznosa, taj se dio knjiži na karticu prostora kao preplata (transakcija PREPLP) Umjesto dosadašnjeg načina rasknjižavanja (ručno knjiženje transakcijom PREPLR pa novo knjiženje na odgovarajući broj zaduženja) omogućeno je direktno preknjiženje više uplaćenog iznosa na neko nepodmireno zaduženje. Na kartici prostora dodana je tipka Preplata koja će odmah označiti koja zaduženja su u preplati te ih zatim treba otvoriti i kliknuti na novu tipku Preknjiženje preplate. Procedura će željeni iznos prenijeti na novo zaduženje kao pričuvu ili neki dodatni trošak pritom čuvajući originalni izvor knjiženja i datum valute.
Lista prostora koji imaju nerasknjiženu preplatu vidljiva je naravno na meniju Izvješća -> Prostori u preplati -> Sa nerasknjiženom preplatom.

Pojedinačnu preplatu provjeravamo pritiskom tipke Preplata na kartici prostora

Klikom na stavku označenu plavo otvara se ekran za proknjiženje preplate…

2) Kartica prostora – ispis dugovanja


Kod odabira “Dospjela” dodan je Datum do (do sada je implicite bilo zadano do danas)

3) Suvlasničke stranice

Na kontrolnoj ploči -> Postavke po izvješćima dodana je opcija da se kod prikaza duga / preplate na prostoru isto odnosi samo na trenutnog vlasnika. Do sada su dug/preplata prikazivani na razini cijelog prostora.

Na Suvlasničke stranice , prikaz za PREDSTAVNIKA suvlasnika zgrade , na meniju IZVJEŠĆA dodana je lista suvlasnika sa njihovim e-mailovima.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je LISTA-SUVLASNIKA-1024x378.png

Registrirani suvlasnici koji imaju pristup podacima zgrade označeni su ZELENOM točkom.
Crvenom točkom označeni su oni koji se još NISU REGISTRIRALI

Dosadašnji prikaz Neplaćena dugovanja na stranicama razdvojen je u dva: Tekuće obveze i Dugovanja/Preplata

4) Krediti


Kako su neke banke počele kredite isplaćivati u tranšama, omogućeno je višekratno knjiženje isplate pri čemu se ukupan iznos automatski zbraja. Iz tog razloga tipka Knjiženje preimenovana je u Knjiženje isplate, a polje Iznos HRK u Isplaćeno.


Važno: Vrsta Eurski namijenjena je za kredite koji će se odobravati u eurima nakon 01.01.2023, a svi krediti do tada odobreni u nekoj valuti ulaze u kategoriju Klauzula budući se ibračun radi u valuti, a namira u kunama.

5) Manje promjene i poboljšice