Nova verzija 3.4

1) Suvlasničke stranice – povratni mail o upisu podataka

Nakon upisa dostavljenih podataka za registraciju u bazu obveznika, istome je potrebno javiti da su podaci unešeni i da se može registrirati. Najbrži način je kliknuti na tipku E-pošta na ekranu Obveznici i poslati mail.
Kako bi još olakšali i ubrzali ovaj postupak, nakon slanja maila program će zapamtiti zadnji tekst koji onda možete ponoviti kod sljedećeg obveznika klikom na tipku Zadnja poruka.

2) Formiranje ovrha, opomena i lista dužnika

Omogućeno je direktno formiranje ovrhe iz liste dužnika za bivšeg vlasnika.

Ujedno je promijenjen način izračuna dugovanja koji od sada više neće gledati koji obveznik je podmirio obvezu, već samo da li je obveza po zaduženju podmirena. Ovime bi se trebali riješiti problemi knjiženja na krivog obveznika prilikom plaćanja.

Isto je napravljeno i kod liste dužnika i opomena pred tužbu.

3) Opomene za neplaćene račune pričuve

U tekst opomene dodan je UKUPAN IZNOS dugovanja ( zbroj svih neplaćenih faktura za pričuvu )

4) Kartica prostora

Dodana je mogućnost filtriranja prometa po broju zaduženja (od – do)

Filtriranje služi da lakše možete pronaći eventualne greške u knjiženjima jer možete izdvojiti zaduženja koja su problematična. Isto tako da odmah nađete jedno zaduženje kad na kartici imate više godina prometa

5) Računi upravitelja

Dodana je mogućnost kopiranja računa Upravitelja od – do.

Funkcionalnost je namijenjena onim upraviteljima koji se bave i čišćenjem zgrada i svaki mjesec ponavljaju veći broj faktura za iste zgrade i iste poslove

  1. Otvorite tab Pretraživanje
  2. Unesite tekuću godinu pored broja računa
  3. Pritisnite tipku Pronađi i ispisat će se svi ispostavljeni računi u tekućoj godini
  4. Pritisnite tipku Kopiranje
  5. Odaberite raspon od koje do koje fakture želite provesti kopiranje ( VAŽNO : mora biti kontinuitet računa koje kopirate ! )
  6. Pritiskom na tipku Kopiraj iskopirati će se odabrane fakture u nove

6) Posebni prostori

Adresa uz posebni prostor je do sada sadržavala i grad. Ako je cijela adresa bila predugačka, nije se dobro ispisivala na uplatnici. Dodano je zato posebno polje Grad, no kako su u adresu upisivane razne kombinacije, molimo da provjerite i sami popunite novo polje GRAD