Nova verzija 3.1

1) eSuvlasnik

Meni WEB / Suvlasničke stranice – Assist IT

Omogućeno je stavljanje/brisanje obavijesti na Suvlasničke stranice za pojedinu zgradu. Funkcionalnost je dodana na ekran Suvlasničke stranice – Assist IT na list Dokumenti i obavijesti. Na isti ekran premještena je i tipka Dokumenti na suvl. stranicama koja se je prije nalazila na ekranu Zgrade.

Kada odaberemo tipku Obavijesti suvlasnicima …..

….otvara se ekran za unos obavijesti suvlasnicima koje želimo publicirati na Suvlasničke stranice.

Unosimo tekst nove obavijesti koju možemo formatirati po želji…

Nakon što smo unijeli tekst moramo pritisnuti tipku 1) Objavi

Na dnu stranice nalazi se lista svih obavijesti za zgradu

2) datum i vrijeme objavljivanja obavijesti te naslov obavijesti

3) Ukoliko želite izmijeniti ili dopuniti sadržaj poruke možete pritisnuti ikonu olovke

4) Ukoliko želite obrisati poruku to možete učiniti pritiskom na ikonu Kanta za otpatke

Na Suvlasničkim stranicama to izgleda ovako…

2) Poslovni partneri – priprema za aplikaciju mSuvlasnik

Na ekran poslovnih partnera dodana su dva nova podatka mSuvlasnik i Kategorija.

Partneri koje označite sa mSuvlasnik bit će dostupni suvlasnicima za samostalno pretraživanje izvođača radova unutar navedene kategorije (soboslikari, keramičari i t.d.). Namjera je omogućiti svim vašim suvlasnicima da u budućoj mobilnoj aplikaciji mSuvlasnik između ostaloga mogu pronaći i izvođače radova za svoje potrebe. Više o samoj aplikaciji čut ćete na jesen na MS teams prezentaciji.

UKRATKO…ŠTO JE TO mSuvlasnik….