Važnost eSuvlasnika i mSuvlasnika

Svaki Upravitelj zgradama koji upravlja stambenim zgradama, u svom svakodnevnom radu itekako je svjestan važnosti komunikacije sa predstavnikom suvlasnika ali i sa svakim pojedinim suvlasnikom koji mu se obrati.


Komunikacija je temelj cjelokupnog društvenog života. To je proces koji stavlja dvije ili više osoba u međusobni kontakt i funkcionira kao jedini mogući način zakonitog upravljanja i održavanja njihovom zajedničkom imovinom , tj zajedničkim dijelovima zgrade navedenim u Međuvlasničkom ugovoru.


Tri osnovne funkcije komunikacije su:

  1. Informativna funkcija: to uključuje proces dostupnosti podataka putem internet stranica svakom suvlasniku zgrade
  2. Funkcija zauzimanja stava: temeljem informacija koje dobiva, suvlasnik formira svoj stav oko rješavanja problema na zgradi
  3. Funkcija povratne informacije: kroz nju se ostvaruje povratna informacija o stavu svakog suvlasnika prema problemu na zgradi

Tijekom procesa komunikacije, aktivno uključeni suvlasnici imaju mogućnost da utječu na razvoj situacije oko nekog zajedničkog cilja bilo da se radi o popravku ili o održavanju zajedničkih dijelova zgrade.
Kao što Vam je poznato zbog raznih razloga suvlasnici se nerado odazivaju na sastanke tj skupove suvlasnika , a kada se sastanak održi nema dovoljno prisutnih za donošenje pravovaljanih odluka. Često na takvim sastancima dolazi do verbalnih sukoba suvlasnika što u konačnici ne dovodi do rješavanja problema nego samo do eskalacije problema.

Koristeći najnovija tehnološka dostignuća, razvojem sustava eSuvlasnik (suvlasničke web stranice) u prvoj fazi i sustava mSuvlasnik (aplikacija za mobilne telefone ) u drugoj fazi, pokušavamo stvoriti uvjete gdje će suvlasnici lako i brzo moći komunicirati sa svojim predstavnikom suvlasnika , a predstavnik sa Upraviteljem zgrade ali i međusobno bez potrebe za održavanjem nepopularnih skupova suvlasnika. Ta komunikacija mora biti dvosmjerna kako bi se putem anketa i odluka u digitalnom obliku moglo brzo prikupiti potrebne podatke o stvarnoj volji suvlasnika zgrade.

Ciljevi eSuvlasnika (aplikacija na web stranicama Upravitelja)

Olakšati rad prvenstveno predstavniku suvlasnika – na način da mu se omogući uvid u financijska izvješća na dnevnoj bazi (podaci se postavljaju na stranice svaki dan ), listu dužnika, uvid u podatke o zgradi i suvlasnicima te omogućiti maksimalno jednostavne procese formiranja anketa i predodluka putem osobnog računala predstavnika ili ako ga nema, uz pomoć referenta zgrade tj. zajedno sa djelatnikom upravitelja zgrade
Omogućiti suvlasnicima dostupnost izvješća ali i važne dokumentacije zgrade ( građevinska i uporabna dozvola , energetski certifikat ) a sve vezano uz zgradu u kojoj se nalazi njihov poseban dio nekretnine ( stan, garaža ili poslovni prostor )
Omogućiti uvid u dugovanja ili preplate za svaki prostor u vlasništvu svakog pojedinog registriranog suvlasnika
• Omogućiti direktnu komunikaciju svakog korisnika sa Upraviteljem zgrade i njegovim službama bez potrebe za slanjem e-maila već putem forme za kontakt u eSuvlasniku tj na samim suvlaasničkim stranicama

Ciljevi mSuvlasnika ( aplikacija za mobilni telefon )

Osnovni alati aplikacije

• Omogućiti direktnu komunikaciju među suvlasnicima putem slanja Obavijesti ( bilo da ih kreira predstavnik suvlasnika, suvlasnik ili Upravitelj ) svim suvlasnicima putem poruka na mobilne uređaje uz notifikaciju zaprimljene poruke i na taj način svaki suvlasnik ima mogućnost da dođe do iste informacije u istom trenutku jer poruka se šalje svakome istodobno
• Omogućiti popunjavanje Anketa i glasanje za odluke svakom suvlasniku do zadanog roka korištenjem mobilne aplikacije
• Omogućiti prihvat povratne informacije od svih suvlasnika ( anketa i predodlučivanje glasanjem ) i automatsku obradu tih podataka. a sustav rezultat prenosi upravitelju i ovlaštenom predstavniku suvlasnika.
• Omogućiti automatsku izradu potpisne liste koja je još uvijek nužna da bi se dokazala pravovaljana volja suvlasnika neke zgrade prilikom donošenja odluka
• Omogućiti jednostavno plaćanje pričuve i eventualnih dugovanja svakom suvlasniku za svaki njegov prostor direktno sa mobitela
• Omogućiti svakom suvlasniku da uočeni nedostatak na zajedničkom dijelu zgrade prijavi predstavniku direktnim unošenjem doslovno „u hodu“ u mobilnu aplikaciju
• Omogućiti i sve ono što nudi eSuvlasnik samo na način da se pristupa podacima putem mobilnog uređaja te da za informacije i pristup izvješćima i dokumentima zgrade nije nužno da suvlasnik ima osobno računalo ili laptop već mu je dovoljan mobilni uređaj koji danas ima većina suvlasnika.

VAŽNO !

Svi procesi su POTPUNO AUTOMATIZIRANI i ne zahtjevaju od djelatnika upravitelja poznavanje HTML-a , WEB editora kao što su WordPress, Joomla ili slično .

Podešavanje izgleda stranica eSuvlasnika , sadržaj stranica , i svi ostali parametri definiraju se direktno u samom klijentu Sustava Upravljanje zgradama koji svakodnevno koristite u svom radu i na njega ste se već odavno naviknuli.

Samo okruženje, na primjer za unos nove obavijesti upravitelja vrlo je jednostavno i ne zahtjeva nikakva posebna znanja već je dovoljno osnovno poznavanje načina unosa podataka u računalo i formatiranje teksta npr, podebljano, italik, ubacivanje poveznice (linka) ili slike unutar teksta. Pritiskom tipke Obavijesti suvlasnika otvara se ekran za unos obavijesti koju želite poslati suvlasnicima zgrade i koja će biti automatski objavljena na eSuvlasniku. Istodobno na mSuvlasnik biti će automatski poslana obavijest svakom suvlasniku te zgrade da ima nova obavijest koju može onda direktno na samom mobitelu pročitati.

Na savjetovanju Udruge upravitelj u Makarskoj u svibnju ove godine na tehničkoj radionici najavili smo da radimo na projektu mSuvlasnik