Dvojno iskazivanje cijena-upute


dvojno iskazivanje cijena obavezno je od 05.09.2022. i trajat će sve do kraja 2023. godine.
Iskazane vrijednosti preračunavat će se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za
preračunavanje i zaokruživanje ( Fiksni tečaj: 7,53450 ).

Molimo da NAJKASNIJE 5.rujna u Konfiguraciji sustava prebacite na HRK preračun u EURO


Prilikom preračunavanja cijena važno je i nužno poštovati sva pravila kako bi se izbjegle potencijalne
nepravilnosti te dovođenje potrošača u financijski nepovoljan položaj. Preračunavanje cijena i drugih
novčanih iskaza vrijednosti izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije
korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima
zaokruživanja.
Predloženo je koristiti oznaku EUR ili € , oznaka slijedi iza svote i razmaka (npr. 9,90 EUR ili 9,90 € ).
U razdoblju od 05.09.-31.12.2022. na računima je potrebno pojedinačne svote (cijene artikala ili
usluga) iskazati u kunama, a ukupnu svotu računa u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja
konverzije. Ukupna svota na računu iskazana u eurima informativnog je karaktera te ne znači da
kupci u tom razdoblju mogu plaćati eurima – u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine
službena valuta plaćanja u domaćem prometu je kuna.
Poslovni subjekt obvezan je dvojno iskazati ukupnu svotu roba i usluga prema potrošaču u
ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora. Kako je i navedeno u Smjernicama za
prilagodbu gospodarstva, dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore (ugovori između
pravnih osoba) odnosno ponude, predujmove i račune.
Računi koji će se ispostavljati potrošačima u razdoblju od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. godine
moći će se naplaćivati u kunama i eurima u gotovu novcu, ali je obveza poslovnog subjekta da ostatak
novca vrati u eurima, osim kada zbog objektivnih razloga to nije moguće – tada je dopušteno
vratiti ostatak u kunama ili u kunama i eurima. Računi za promet ostvaren od 15. siječnja 2023.
godine pa nadalje mogu se naplatiti isključivo u eurima, neovisno o tome što se ukupna svota na
računu treba iskazati u eurima i kunama, sve do 31. prosinca 2023. godine.

Prethodno smo vas već obavijestili o tome putem slijedećih postova