eSuvlasnik-forma za dopunu podataka

Obavještavamo sve Upravitelje koji su sklopili ugovor o korištenju

eSuvlasnika – Suvlasničke stranice

da su u FORMU ZA DOPUNU PODATAKA dodana obavezna polja

PNB (poziv na broj sa uplatnice ili fakture za pričuvu ) radi mogućnosti dodatne kontrole suvlasnika koji se prijavljuje ( zbog toga jer postoji mogućnost da postoji suvlasnik sa istim imenom i prezimenom )

TELEFON zbog mogućnosti usmenog kontakta sa suvlasnikom ako je npr pogriješio i upisao neispravan e-mail.